HTTH

Tác phẩm The Crucifixion, 1758
của Pierre-Paul Prud’hon

Tân Ước và Kitô học: Các vấn nạn hiện nay

Tác giả: J. A. Fitzmyer S.J. J. A. Fitzmyer là giáo sư tại Catholic University of America, Washington. Bài viết này trích từ tạp chí Nouvelle Revue Théologique, 103(1981) 18-47; 187-208. Chúng tôi ghi ơn tạp chí đã cho phép dịch và in bài này. Cách đây vài năm, vị […]

Read More

Linh Thao Inhã với Phật Giáo

Linh Thao Inhã với Phật Giáo

Tác giả Aloysius Pieris, S.J. Aloysius Pieris là một linh mục Dòng Tên người Sri Lanka, hiện làm giám đốc trung tâm Tulana, nơi đối thoại kitô-phật; bài viết này đăng trong tạp chí The Way, 1989, trang 98-111: chúng tôi xin gởi đến quý độc giả để gọi là […]

Read More

Giải thích tín điều

Giải thích tín điều

Văn Kiện Của Ủy Ban Thần Học Quốc Tế : Văn kiện này đã do một tiểu ban của Ủy Ban Thần học Quốc tế (=UBTHQT) soạn thảo, dưới quyền hướng dẫn của Đức Cha Walter Kasper, lúc đó còn là giáo sư đại học Tubingen và nay là giám […]

Read More

Hướng về Giáo Hội thế kỷ 21

Hướng về Giáo Hội thế kỷ 21

Bernard Haering, CSsR. Bài viết của Bernard Haering đăng trong Tạp chí mục vụ The Furrow, A Pastoral Monthly, Dublin 1990, trang 139-146, với tựa đề: A Vision of the Church for the 21st Century. Cha Haring là một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, đã từng làm giáo sư […]

Read More