Học Thuật

Tìm Hiểu Đoạn Sách Kinh Thánh Gr 8,18-23

Tìm Hiểu Đoạn Sách Kinh Thánh Gr 8,18-23

Môn học: Ngôn sứ Giáo sư: Nguyễn Hai Tính, S.J. Học viên: Trương Minh Cao, S.J. Người viết đã làm rõ hơn ý nghĩa của đoạn Gr 8,18-23 qua việc phân tích khá kỹ lưỡng đoạn trích này. “Ngôn sứ không chỉ là Lời của Thiên Chúa cho con người […]

Read More

Câu Chuyện Ca-in và A-ben (St 4,1-11)

Câu Chuyện Ca-in và A-ben (St 4,1-11)

Môn học: Ngũ Thư Giáo sư: Phạm Tuấn Nghĩa, S.J. Học viên: Trương Minh Cao, S.J. Câu chuyện Ca-in và A-ben được người viết tường thuật lại bằng ngòi bút phân tích cũng như mở rộng các liên hệ chú giải và suy tư thần học. Tội lỗi nơi con […]

Read More