Chưa phân loại

Hỏi đáp Triết học (189-190): Về TƯ TƯỞNG CỦA M. MONTAIGNE

Hỏi đáp Triết học (189-190): Về TƯ TƯỞNG CỦA M. MONTAIGNE

Montaigne đã truyền đạt những tư tưởng của ông như thế nào? Montaigne (1533-1592) đã sử dụng một lối tiếp cận gián tiếp để giải thích những tư tưởng của mình, vốn không ngạc nhiên đối với những người như những người hoài nghi tri thức về văn chương, triết […]

Read More

Hỏi đáp Triết học (187-188): MICHEL DE MONTAIGNE là ai?

Hỏi đáp Triết học (187-188): MICHEL DE MONTAIGNE là ai?

Tại sao Motaigne lại quan trọng? Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), nhà văn đã trở thành thị trưởng của quê nhà Bourdeaux, Pháp, đã gợi lại chủ nghĩa Hoài nghi Hy lạp cổ đại của Sextus Empiricus (160-210) với một số sự tin cậy nơi Cicero. Mặc dù Montaigne đã […]

Read More

Câu hỏi 71. Cha mẹ hay người đỡ đầu làm gì?

Câu hỏi 71. Cha mẹ hay người đỡ đầu làm gì?

Thường thì người ta nghĩ rằng cha mẹ đỡ đầu (godparent) chỉ như một chi tiết thêm vào trong nghi thức rửa tội. Nhưng Giáo Luật trao trách nhiệm nhiều hơn cho những “người làm chứng” này. ‘Cha mẹ đỡ đầu’ (godparent) và ‘người đỡ đầu’ (sponsor) là những thuật […]

Read More

Dẫn Nhập Thư Do Thái (Phần Đầu)

Dẫn Nhập Thư Do Thái (Phần Đầu)

Mặc dù thánh Phao-lô không viết thư cho người Do Thái, tôi vẫn nghiên cứu nó vì những lý do sau. Thứ nhất, Giáo Hội sơ khai, đặc biệt là ở phương Đông, xem Thư Do Thái là một trong những thư của thánh Phao-lô, giống như nhiều bản thảo […]

Read More

Cửa vào Cõi Trời (CN XXXII-B, Dt 9:24-28)

Cửa vào Cõi Trời (CN XXXII-B, Dt 9:24-28)

1. Lời Chúa: Dt 9:24-28 Quả thế, Đức Ki-tô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng Người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu […]

Read More