Bản Tin

Thầy Minh Tuệ trình bày về Phật giáo

Thầy Minh Tuệ trình bày về Phật giáo

Học viện thánh Giuse Dòng Tên, ngày 13/12/2019 – Trong tình giao hảo tốt đẹp giữa hai cơ sở tôn giáo, nhằm dịp sinh hoạt về văn hóa và đức tin, khối Triết – Thần Học viện Dòng Tên đã mời thầy Minh Tuệ, hiện đang là trụ trì Thiền […]

Read More

Vườn Treo… Chai Nhựa

Vườn Treo… Chai Nhựa

Trong mạch suy tư, phản tỉnh để hướng đến lối sống trách nhiệm hơn với “ngôi nhà chung” của nhân loại, theo lời mời gọi về những ưu tiên tông đồ trong thời gian tới của toàn Dòng Tên trên thế giới, quý cha, thầy tại Học viện thánh Giuse […]

Read More

CÁC MÔN NIÊN HỌC 2019-2020

CÁC MÔN NIÊN HỌC 2019-2020

COURSE ANNOUNCEMENTS 2019-2020   Class SUMMER COURSES 2019 Theo. I French: Cours général A1-A2, Jacques Gangler, 155, 10. French: Pratique de la lecture des textes française en théologie et en spiritualité, Bùi Quang Minh, 30, 2. TD 107.1, Christian Spirituality, Julia Prinz, 30, 2. Theo. II French: Cours général A1-A2, […]

Read More

Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học 2019-2020

Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học 2019-2020

Lúc 17g30 ngày 05.09.2019, thánh lễ kính Chúa Thánh Thần nhân dịp khai giảng năm học 2019-2020 được cử hành tại nhà nguyện Học viện Thánh Giuse Dòng Tên Việt Nam. Cha Giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Văn Mầm chủ tế thánh lễ này. Đồng tế với cha Giám tỉnh […]

Read More