Bài viết tiêu điểm

Tìm hiểu và phê bình quan điểm của Jurgen Moltmann về Thiên Chúa đau khổ nơi biến cố thập giá và trong cuộc sống hiện sinh của con người

Tìm hiểu và phê bình quan điểm của Jurgen Moltmann về Thiên Chúa đau khổ nơi biến cố thập giá và trong cuộc sống hiện sinh của con người

Giáo sư hướng dẫn: Trần Quốc Anh, S.J. Học viên: Nguyễn Đức Thắng, S.J. “Thiên Chúa ở đâu trong những đau khổ của con người” là cuộc vật lộn hiện sinh của Jurgen Moltmann với Thiên Chúa khi ông chứng kiến và trải qua hầu hết những đau khổ của […]

Read More

FRANCE - JULY 01:  Illustration: Euthanasia On July 1998 In France  (Photo by Francis DEMANGE/Gamma-Rapho via Getty Images)

An tử và trợ tử theo giáo huấn của Giáo Hội

Môn học: Luân lý Y-Sinh học Công giáo Giáo sư: Trần Như Ý Lan, M.D. Học viên: Nguyễn Khánh Duy, S.J. Bài viết là một nỗ lực tìm hiểu vấn đề an tử và trợ tử theo giáo huấn Giáo Hội. Tác giả cố gắng làm sáng tỏ những khác […]

Read More