HỘ GIÁO

“Sách Trả Lời Về Đạo Công Giáo- 300 Câu Hỏi Thường Gặp Nhất.”

 

Lời giới thiệu
Câu 1. Làm sao chúng ta biết có một Thiên Chúa?
Câu 2. Thiên Chúa là nam, là nữ hay không có giới tính?
Câu 3. Tại sao Thiên Chúa Ba Ngôi không thực sự là ba chúa?
Câu 4: Tạo dựng hay tiến hóa: nghĩa là gì?
Câu 5: Nếu Thiên Chúa tốt lành, thì tại sao trên thế giới này lại có sự dữ?
Câu 6: Có phải Thiên Chúa đã tạo nên ma quỷ? Và nếu Ngài đã làm điều đó, tại sao?
Câu 7: Màu da hay chủng tộc của Thiên Chúa là gì?
Câu 8: Có phải việc Sáng tạo thực sự chỉ mất sáu ngày?
Câu 9: Phải chăng các thiên thần giành được đôi cánh của họ?
Câu 10: Nếu Thiên Chúa tạo dựng Evà từ xương sườn của Ađam, vậy tại sao người đàn ông có số xương sườn giống như phụ nữ?
Câu 11: Tội nguyên tổ là gì?
Câu 12: Thiên Chúa có tạo nên những loài sống ở các hành tinh khác không?
Câu 13: Đâu là sự khác biệt giữa Kinh Thánh Công Giáo và Kinh Thánh Tin Lành?
Câu 14: Những cuốn sách bị “thất lạc” hay bị “mất tích” của Kinh Thánh là những sách nào?
Câu 15: Kinh Thánh có được hiểu theo nghĩa đen không?
Câu 16: Liệu có bất cứ sai lỗi nào trong Kinh Thánh không?
Câu 17: Kinh Thánh được viết khi nào?
Câu 18: Ai gộp Thánh Kinh lại với nhau?
Câu 19: Linh hứng là gì?
Câu 20: Ai đã cho những con số (chương và câu) vào trong Thánh Kinh?
Câu 21: Mạc khải là gì?
Câu 22: Đâu là sự khác biệt giữa Thánh Truyền và Thánh Kinh?
Câu 23: Tôi nên đọc bản Thánh Kinh nào?
Câu 24: Thánh Kinh hay Giáo Hội có thẩm quyền tối
thượng?
Câu 25: Có phải Chúa Giêsu thực sự được sinh vào ngày 25 tháng Mười Hai không?
Câu 26: Đức Giêsu là thần thánh hay là người phàm?
Câu 27: Cha mẹ của Đức Giêsu là ai?
Câu 28: Đức Giêsu là ngôn sứ hay Đấng Mêsia?
Câu 29: Có thật là Đức Giêsu đã thực hiện những phép lạ không?
Câu 30: Liệu Đức Giêsu có biết Ngài là ai và Ngài từ đâu đến?
Câu 31: Đức Giêsu có anh chị em không?
Câu 32: Maria Mađalêna có phải là người yêu của Đức Giêsu không?
Câu 33: Ai giết Đức Giêsu: người Rôma hay người Do Thái?
Câu 34: Tại sao Đức Giêsu chết?
Câu 35: Sứ mạng của Đức Giêsu trên trần gian là gì?
Câu 36: Đức Giêsu có thể phạm tội không?

Câu 37: Cha mẹ của Đức Maria là ai?

Câu 38: Đức Maria có mấy người con?

Câu 39: Dường như người Công giáo thờ Đức Maria?

Câu 40: Đức Maria có hoàn hảo không?

Câu 41: Vô Nhiễm Nguyên Tội là gì?

Câu 42: Đức Mẹ có được cứu độ không? Đức Mẹ có cần phải được cứu độ không?

Câu 43: Đức Maria là Mẹ Đồng Trinh thế nào?

Câu 44: Tại sao cầu nguyện với Đức Maria khi bạn có thể đến với Đức Giêsu?

Câu 45: Có phải Đức Mẹ Maria đã chết?

Câu 46: Đức Mẹ Lên Trời cả hồn lẫn xác nghĩa là gì?

Câu 47: Tại sao Đức Maria có quá nhiều tước hiệu như thế?

Câu  48: Các cuộc hiện ra của Đức Maria là gì?

 

 

 

Sách “Ngôi Lời Trở Nên Xác Phàm:Tổng Quan về Đức Tin Công Giáo”
  Lời giới thiệu
Chương I: Tôn giáo và nghệ thuật sống tròn đầy phận làm người
Chương II:Đức tin-tương quan chúng ta với Thiên Chúa
Chương III: Tội lỗi và ơn cứu độ
Chương IV: Lời Thiên Chúa

Chương V: Sự hiểu biết của Kitô hữu về Thiên Chúa
Chương VI: Cuộc đời Đức Giêsu
Chương VII: Cái chết và phục sinh của Đức Giêsu
Chương VIII: Kitô học-niềm tin của Hội Thánh vào Đức Giêsu
Chương IX: Các mô hình của hội thánh

Chương X: Giáo hội trong dòng lịch sử
Chương XI:Công Đồng Vatican II
Chương XII:Bí Tích Rửa Tội Và Thêm Sức
Chương XIII-Bí Tích Thánh Thể
Chương XIV: Bí Tích Thống Hối Và Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân
Chương XV: Bí tích hôn phối và Bí tích truyền chức thánh
Chương XVI: Những Nguyên tắc và Giá trị Kitô giáo
Chương XVII: Lương tâm và luân lý kitô giáo
Chương XVIII: Một nền luân lý nhất quán về sự sống
Chương XIX: Thánh nhân và Vĩ nhân 

SỬ LIỆU

 
 1. Ngôn ngữ biểu trưng trong Giáo lý
 2. Các giáo sĩ Dòng Tên và công cuộc La Tinh Hoá Tiếng Việt ở thế kỷ 17-18
 3. Giáo đoàn Thanh Chiêm thời sơ khai 1623-1626

 

KINH THÁNH
DẪN NHẬP TÂN ƯỚC- RAYMOND E. BROWN, S.S.
 
 1. Chương 1-Bản chất và nguồn gốc của Tân ước

Tìm Hiểu Bài Đọc Thư Phaolô Trong Các Chúa Nhật Mùa Thường Niên.

 
 1. Tình Yêu Sâu Đậm Của Thánh Phao-Lô Dành Cho Dân Tộc Của Ngài (Rm 9: 1-5; Chúa Nhật 19 Thường Niên năm A)
 2. Những quà tặng không thể thu hồi của Thiên Chúa (Rm 11: 13-15, 29-32, Chúa Nhật 20 Thường Niên năm A)
 3. Mầu Nhiệm Khôn Dò Thấu Của Thiên Chúa (Rm 11: 33-36, Chúa Nhật 21 Thường Niên năm A)
 4. Đời Sống Luân Lý Như Là Sự Thờ Phượng (Rm 12: 1-2, Chúa Nhật XXII Thường Niên năm A)
 5. Tình Yêu – Sự Chu Toàn Lề Luật (Rm 13: 8-10, Chúa Nhật XXIII Thường Niên năm A )
 6. Sự lệ thuộc vào Chúa (Rm 14: 7-9, Chúa Nhật XXIV Thường Niên năm A)
 7. Tan chảy trong Đức Ki-Tô (Pl 1:20c-24, 27a, Chúa Nhật XXV Thường Niên năm A)
 8. Gương Mẫu Ki-Tô (Pl 2:1-11, Chúa Nhật XXVI Thường Niên năm A)
 9. Sống Không Lắng Lo (Pl 4:6-9, Chúa Nhật XXVII Thường Niên năm A )
 10. Bí quyết để được no thỏa (Pl 4:12-14, 19-20, Chúa Nhật XXVIII Thường Niên năm A)
LINH ĐẠO INHÃ
 
 1. Khả năng lãnh đạo theo linh đạo I-nhã
 2. Thư về sự hoàn thiện
 3. Mục đích của cầu nguyện
 4. Vai trò của trí tưởng tượng trong việc cầu nguyện theo Thánh I-nhã
 5. Thư về sự trưởng thành thiêng liêng
 6. Những phương thế hỗ trợ giúp ta lớn lên về khả năng nhận định
 7. Thư của Thánh I-nhã về những quy tắc thực hành sứ mạng

 8. Thư của thánh Inhã về việc học Thần học

 9. Thư của thánh Inhã về các nguyên tắc thi hành sứ vụ

 10. Phân định theo thánh I-nhã là gì?

 11. Sự trống rỗng của đức tin, đức cậy và đức mến

 12. Mất cảm nhận về sự gần gũi của Thiên Chúa