Archive for February, 2020

Thánh Lễ Là Gì?

Thánh Lễ Là Gì?

Thánh Lễ (Mass) là từ được dùng để chỉ phụng vụ (Chủ Nhật) hàng tuần tại các nhà thờ Công Giáo cũng như phụng vụ trong các ngày lễ buộc, bắt nguồn từ ý nghĩa của từ Missa trong tiếng Latinh. Missa được nhắc đến trong phần kết lễ khi […]

Read More

“MẤT THỜI GIAN”

“MẤT THỜI GIAN”

Thế giới hiện đại đi cùng với những vồn vã của nó, không còn nhàn tản như thuở ban sơ và như khoảng xa xưa mà con người gọi là cũ. Người người tất bật với những dự định, những toan tính của cuộc sống. Thời gian cho công việc, […]

Read More

Tìm Hiểu Thư Phao-lô: Thư Gửi Tín Hữu Cô-lô-xê

Tìm Hiểu Thư Phao-lô: Thư Gửi Tín Hữu Cô-lô-xê

Trong Năm C, có năm lần Bài Đọc trong Thánh Lễ lấy từ thư gửi tín hữu Cô-lô-xê. Việc sử dụng lá thư này thì không có gì mới lạ bởi vì thư gửi tín hữu Cô-lô-xê đặc biệt rất phong phú về Ki-tô học, về giáo hội học, và […]

Read More

Tiêu Hôn Là Gì?

Tiêu Hôn Là Gì?

Tiêu hôn thường bị hiểu sai là ly hôn theo kiểu Công Giáo. Thật ra, tiêu hôn là một tuyên bố của Giáo Hội Công Giáo rằng, sau khi đã điều tra cẩn thận, có những sai sót được phát hiện ra trong mối quan hệ làm cho hôn nhân […]

Read More