Archive for August, 2019

Cẩm nang hỏi đáp Triết học (Câu 145) Peter Alelard

Cẩm nang hỏi đáp Triết học (Câu 145) Peter Alelard

Peter Abelard được biết tới trong giới Triết học nhờ điều gì? Peter Abelard (1079-1149) là thần học gia người Pháp đã viết tác phẩm Theologia Christiana, một nỗ lực sử dụng logic (luận lý) để lý giải những tín điều trong Kitô giáo. Sự thông tuệ của ngài trong […]

Read More

Câu hỏi 87. Ai Có Thể Lãnh Nhận Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân?

Câu hỏi 87. Ai Có Thể Lãnh Nhận Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân?

Một người Công Giáo được rửa tội đến tuổi khôn và bị bệnh “nặng” có thể được nhận bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Giáo Hội định nghĩa bệnh “nặng” là bệnh đe dọa đến tính mạng. Có nhiều người có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, cũng như những […]

Read More