Archive for June, 2019

CÙNG MỘT THẦN KHÍ

CÙNG MỘT THẦN KHÍ

 Chúa Nhật thứ Hai, Năm C, Mùa Thường Niên: 1 Cr 12:4-11 Bản văn này là phần mở đầu trong phần trình bày của thánh Phao-lô về các ơn của Chúa Thánh Thần, vốn sẽ tiếp diễn xuyên suốt các chương 12-14. Ngài bắt đầu bằng một lập luận chung về […]

Read More

KHÁM PHÁ CÁCH HIỂU VỀ THẾ GIỚI, DƯỚI NHÃN QUAN KI-TÔ GIÁO GÓP PHẦN ĐỊNH HƯỚNG ĐỜI SỐNG DẤN THÂN TRONG XÃ HỘI  CỦA NGƯỜI TÍN HỮU THEO TƯ TƯỞNG CỦA JOHANN BAPTIST METZ  TỪ TÁC PHẨM “THEOLOGY OF WORLD”

KHÁM PHÁ CÁCH HIỂU VỀ THẾ GIỚI, DƯỚI NHÃN QUAN KI-TÔ GIÁO GÓP PHẦN ĐỊNH HƯỚNG ĐỜI SỐNG DẤN THÂN TRONG XÃ HỘI CỦA NGƯỜI TÍN HỮU THEO TƯ TƯỞNG CỦA JOHANN BAPTIST METZ TỪ TÁC PHẨM “THEOLOGY OF WORLD”

  Luận văn tốt nghiệp thần học Niên khóa: 2015 – 2019 Học viên: Phaolô Nguyễn Văn Chí, S.J. Lời Giới Thiệu Đứng trước một thế giới nhiễu nhương hiện nay, có lẽ ai cũng cảm thấy mình có trách nhiệm xây dựng để nó trở nên tốt hơn. Các […]

Read More