Archive for March, 2019

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ CẦN THIẾT CHO ƠN CỨU ĐỘ KHÔNG?

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ CẦN THIẾT CHO ƠN CỨU ĐỘ KHÔNG?

Môn học: Giáo Hội học Học viên: Trần Thanh Minh, S.J. Ngày nay, những người tự xưng là Ki-tô hữu có thể vẫn xem Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng cứu độ nhưng rất nhiều người trong số họ lại không cho rằng Giáo Hội Công Giáo là cần thiết để con […]

Read More

Thư ngỏ chương trình học tiếng Anh và tiếng Pháp

Thư ngỏ chương trình học tiếng Anh và tiếng Pháp

                    HỌC VIỆN DÒNG TÊN – TỈNH DÒNG TÊN VIỆT NAM THƯ NGỎ Kính thưa quí Bề Trên, Tôi là linh mục Giu-se Phạm Tuấn Nghĩa, hiện là Viện Trưởng Học Viện Thánh Giu-se, Dòng Tên Việt Nam. Mùa hè năm nay 2019, Học Viện Thánh Giuse sẽ tổ chức […]

Read More

Câu hỏi 75. Ai có năng quyền ban bí tích Thêm Sức?

Câu hỏi 75. Ai có năng quyền ban bí tích Thêm Sức?

Thừa tác viên thông thường của bí tích Thêm Sức là Đức Giám Mục. Đức Giám Mục, đấng bản quyền địa phương, luôn luôn và mọi nơi trong giáo phận của ngài là thầy dạy, người ban bí tích và là mục tử. Linh mục được thụ phong là đại […]

Read More