Archive for February, 2019

Sự Sống Nhìn Từ Cái Chết

Sự Sống Nhìn Từ Cái Chết

Môn Học: Triết Học Con Người Học viên: Lê Văn Luận, S.J Giáo sư: Phạm Trung Hưng, S.J Bài viết cảm nhận về phim Departures Trong bộ phim Departures[1], chứng kiến cảnh chia ly nhiều cảm xúc giữa gia đình với người đã khuất nơi các đám tang, nhân vật […]

Read More

Đức Ki-tô đã Trỗi Dậy (CN VI, TN, Năm C: 1 Cr 15:12.16-20)

Đức Ki-tô đã Trỗi Dậy (CN VI, TN, Năm C: 1 Cr 15:12.16-20)

  Đức Ki-tô Đã Trỗi Dậy Chúa Nhật VI, Thường Niên, Năm C: 1 Cr 15:12.16-20   Bài đọc này là hồi đáp của thánh Phao-lô cho những kẻ nói rằng không có chuyện người chết sống lại. Để hiểu được lập luận của ngài, các nhà giảng thuyết phải đọc […]

Read More

Nhân Sinh Quan của Thánh Inhã qua Thuật Ngữ “CURA PERSONALIS”

Nhân Sinh Quan của Thánh Inhã qua Thuật Ngữ “CURA PERSONALIS”

Môn Học: Triết Học Con Người Học Viên Triết Sinh Dòng Tên Giáo sư: Phạm Trung Hưng, S.J Từ “Cura personalis”… “Cura personalis” là một thuật ngữ quen thuộc trong việc huấn luyện và quản trị của Dòng Chúa Giê-su. Không những vậy, nó còn là nguyên tắc của nhiều […]

Read More