Archive for September, 2018

Khái niệm monad  trong tác phẩm Monadology của Leibniz

Khái niệm monad trong tác phẩm Monadology của Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716) Hình từ Internet Môn học: Hữu Thể Luận Học viên: Bùi Đức Thiện,S.J. Giáo sư: Lm. Đậu Văn Hồng Khao khát giải thích bản chất sự vật luôn là nỗi khắc khoải của nhiều triết gia. Mỗi triết gia đều cố gắng giải thích sự hiện […]

Read More

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học] Plato là ai?

[Cẩm nang hỏi đáp Triết học] Plato là ai?

(Ảnh từ Internet) Câu 55: Điều chúng ta biết chắc chắn về cuộc đời của Plato là gì? Mặc dầu Plato (427- 347 TCN) là triết gia có ảnh hưởng và đáng kính trọng nhất trong truyền thống Tây Phương, cũng có hàng ngàn phân ngành có tính Triết học […]

Read More

Cách Thánh (Chương 15): Các Giáo phụ La-tinh của Giáo Hội

Cách Thánh (Chương 15): Các Giáo phụ La-tinh của Giáo Hội

Trong chương này: ▶ Thánh Giêrônimô, người chuyển ngữ Kinh thánh qua tiếng La-tinh ▶ Các vị thánh Giáo phụ La-tinh khác của Giáo Hội ________________________ Chương này tập trung vào những vị thánh được đặt lên hàng các Giáo phụ La-tinh của Giáo hội. Những vị học giả này […]

Read More

Câu hỏi 62. Vì sao cần các biểu tượng và nghi lễ?

Câu hỏi 62. Vì sao cần các biểu tượng và nghi lễ?

Con người được tạo dựng với một thân xác thể lý phải chết và một linh hồn thiêng liêng bất tử. Hiện sủng đến với chúng ta qua nhiều cách, một trong những con đường của hiện sủng là các á bí tích. Một trong những hình thức của các […]

Read More

Các Thánh (Chương 14): Các Thánh Mục Tử

Các Thánh (Chương 14): Các Thánh Mục Tử

Trong chương này chúng ta cùng sẽ tìm hiểu về: Thánh Nicôla và thánh Patrick Cùng các thánh mục tử đáng kính khác trong Giáo Hội. Có những vị thánh đã dâng hiến cuộc sống mình để phục vụ Giáo Hội trong vai trò người mục tử – các ngài […]

Read More