Archive for August, 2018

Các Thánh (Chương 11): Các Thánh Vùng Bắc Mỹ

Các Thánh (Chương 11): Các Thánh Vùng Bắc Mỹ

Vì nước Mỹ và Canada bị đô hộ làm thuộc địa, các nhà lãnh đạo châu Âu và các nhà lãnh đạo tôn giáo thấy cần hình thành các tổ chức tôn giáo để giúp đỡ các trường học, bệnh viện, cô nhi viện, tu viện và các tổ chức […]

Read More

Đức Maria, Vị Ngôn Sứ Vĩ Đại

Đức Maria, Vị Ngôn Sứ Vĩ Đại

Môn học: Ngôn sứ Giáo sư: Cao Gia An, S.J. Học viên: Trần Thiên Kính, S.J. Sau khi cẩn thận đối chiếu, so sánh và làm rõ một số đặc nét trong cuộc đời của một ngôn sứ với cuộc đời của Đức Maria như: người của đặc sủng, người […]

Read More

Lập trường về tôn giáo của Friedrich Nietzsche

Lập trường về tôn giáo của Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche (1844-1900) Hình từ internet Môn học: Triết tôn giáo Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học Viên: Phan Văn Quỳnh, S.J. Nếu đề cập đến lập trường tôn giáo trong tư tưởng của triết gia Đức Friedrich Nietzsche (1844-1900), người ta hầu chắc nghĩ đến một lối nhìn […]

Read More

Phục tùng lẫn nhau (CN XXI-B, Ep 5:21-32)

Phục tùng lẫn nhau (CN XXI-B, Ep 5:21-32)

(Hình ảnh từ Internet) 1. Lời Chúa 21 Vì lòng kính sợ Đức Ki-tô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau.22 Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa,23 vì chồng là đầu của vợ cũng như Đức Ki-tô là đầu của Hội Thánh, chính Người là Đấng cứu chuộc […]

Read More

XIR216655 The Seven Sacraments (colour litho) by French School, (20th century); 42x32 cm; Private Collection; French,  out of copyright.

Câu hỏi 58. Bí tích là gì?

Bí tích là một dấu chỉ bên ngoài (một điều gì đó có thể đụng chạm bởi các giác quan) do Đức Giê-su thiết lập để chuyển ban ân sủng. Các bí tích là con đường chính yếu mà Ngài thông truyền sự sống mình cho chúng ta. Ví dụ, […]

Read More

FOG123550 The Descent into Limbo, c.1440-44 (tempera on panel) by Master of the Osservanza, (fl.c.1436); 34.3x43.2 cm; Fogg Art Museum, Harvard Art Museums, USA; (add.info.: Christ in Limbo;); Gift of Paul J. Sachs as a testimonial to Edward W. Forbes; PERMISSION REQUIRED FOR NON EDITORIAL USAGE; MANIPULATION OF THE IMAGE FORBIDDEN; Italian,  out of copyright.

PLEASE NOTE: Bridgeman Images works with the owner of this image to clear permission. If you wish to reproduce this image, please inform us so we can clear permission for you.

Câu hỏi 57. Lâm bô (limbo) là gì?

Từ “lâm bô” (“limbo”) không có trong Kinh Thánh, và nó cũng không có trong Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo. Nó chưa bao giờ là một tín điều hay giáo lý của Giáo Hội Công Giáo. Có thể nói, nó là một lý thuyết hay một giả thuyết thần […]

Read More