Archive for June, 2018

Câu hỏi 51. Ai được, ai không được lên thiên đàng?

Câu hỏi 51. Ai được, ai không được lên thiên đàng?

Không ai sở hữu thiên đàng và cũng không ai tự mình lên thiên đàng. Thiên đàng là một quà tặng hoàn toàn nhưng không mà Thiên Chúa yêu thương trao tặng cho con người. Chính cá nhân mỗi người, trong sự tự do và ý thức, có thể đón […]

Read More

Các Thánh (Chương 13): Tiến Sĩ Hội Thánh

Các Thánh (Chương 13): Tiến Sĩ Hội Thánh

Chủ đề của chương này: Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh thông thái, như thánh Augustinô, Giêronimô và Tôma Aquinô Các Thánh Tiến Sĩ Hội Thánh có tầm ảnh hưởng lớn Đời sống và giáo huấn của một số người nam và người nữ thánh thiện quá uyên thâm và […]

Read More

Với bạn, thấu cảm là gì? Đâu là vai trò của thấu cảm trong tư vấn mục vụ?

Với bạn, thấu cảm là gì? Đâu là vai trò của thấu cảm trong tư vấn mục vụ?

                                                                                    Môn học: Tư vấn mục vụ Giáo sư: Nguyễn Đức Hạnh, S.J. Học viên: Trần Vinh Danh, S.J. Vết thương nội tâm cần được chữa lành một cách phù hợp, thấu cảm trong tư vấn mục vụ là một khí cụ hiệu quả cho việc chữa lành ấy. Tác […]

Read More

Sứ vụ hòa giải (CN XI-B, 2 Cr 5:14-17)

Sứ vụ hòa giải (CN XI-B, 2 Cr 5:14-17)

1. Lời Chúa  14 Tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết.15 Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà […]

Read More