Archive for May, 2018

Các Thánh (Chương 12):  Các Vị Thánh chính thống người Mỹ

Các Thánh (Chương 12): Các Vị Thánh chính thống người Mỹ

  Trong Chương này nói về Việc giảng thuyết và thực hiện công việc truyền giáo trong vùng Alaska[1] Sự chống lại chế độ Cộng Sản ở nước Nga  Đạo Công Giáo không phải là Đạo Kitô Giáo duy nhất chọn lựa phong thánh cho một số những người nam […]

Read More

Thông diễn và vấn đề thần học bản vị hoá

Thông diễn và vấn đề thần học bản vị hoá

Tác giả: Vũ Kim Chính, S.J. I. Nhập đề Công Ðồng Vatican II, để canh tân Giáo Hội, đã vạch ra hai tiêu chuẩn căn bản: trở về nguồn Mặc Khải và nhận ra dấu hiện của thời đại, nhờ đó Giáo Hội một đàng tái khám phá lại những […]

Read More

Syllabi: Pentateuch

Syllabi: Pentateuch

PENTATEUCH                     First Semester School Year 2017-2018 Instructor: Rev. Joseph Pham Tuan Nghia, SJ Class Hours: 8:00 – 11:00 Mon, Tue, Thur and Fri. Course duration: 45 hours   Course Description   The Pentateuch, the first five books (Genesis to Deuteronomy), is an essential […]

Read More

Ảnh từ Internet

Ôn cố nhi tri tân hội ngộ văn hóa Đông Tây

  Văn hóa hàm chứa hai yếu tố chính là “văn trị” và “giáo hóa”, nên được gọi là văn hóa. Văn trị là kho tàng khôn ngoan tinh túy mà tiền nhân tích lũy qua bao thế hệ để lại cho con cháu hưởng. Nhưng thành độ giáo hóa […]

Read More

Thánh Biển Đức
(480-547)

Các Thánh (Chương 9): Các đấng sáng lập dòng

Trong Chương  này, chúng ta đề cập đến: Các đấng sáng lập Dòng Phansinh và Đaminh Các đấng sáng lập khác Cũng như một quốc gia tôn vinh các vị lập quốc, Giáo Hội cũng tôn vinh các đấng nam nữ thánh thiện đã thiết lập các cộng đoàn tu […]

Read More

Averroes
(1126-1198)

Bàn về Thiên Chúa duy nhất theo quan điểm của Averroes

  Môn học: Triết học Trung Cổ Giáo sư: Lm. Đậu Văn Hồng Học viện: Nguyễn Văn Đương, SJ. Liệu Thiên Chúa có phải là duy nhất, hay còn có một chúa nào khác? Averroes trả lời rằng Thiên Chúa là duy nhất. Ông bàn về điều này qua ba […]

Read More