Archive for April, 2018

Thánh Inhã-Đấng sáng lập Dòng Tên
(1491-1556)

Đầy sự buồn sầu và khô khan

Tôi gọi là sự sầu khổ… mọi sự lười biếng, khô khan. (LT, Các Qui Tắc Nhận Định Thần Loại, Tuần 1, # 4) Trong cơn sầu khổ, tôi không chỉ kinh nghiệm được sự bất an và bối rối mà còn kinh nghiệm được sự buồn sầu và nguội […]

Read More

Vấn đề ngôn ngữ tôn giáo

Vấn đề ngôn ngữ tôn giáo

Môn học: Triết học tôn giáo Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Đoàn Công Trình, S.J. Có một thực tế là: con người sử dụng ngôn ngữ của mình để nói về Thiên Chúa. Trong bối cảnh của triết học tôn giáo, vấn đề nảy sinh là liệu […]

Read More

Thánh Inhã-Đấng sáng lập Dòng Tên
(1491-1556)

[Linh đạo Inhã] Sự mơ hồ

Sự mơ hồ là một kinh nghiệm phổ biến ở trong cơn sầu khổ mà chúng ta có thể bị cám dỗ để nghĩ về nó như một đặc tính riêng biệt của sự sầu khổ. Nhưng sự mơ hồ tự chính nó không phải là vấn đề. Thiên Chúa […]

Read More

Câu hỏi 48: Các cuộc hiện ra của Đức Maria là gì?

Câu hỏi 48: Các cuộc hiện ra của Đức Maria là gì?

Một cuộc hiện ra có thể là một cuộc tỏ hiện của Chúa Giêsu, Đức Maria hay các thánh. Các cuộc hiện ra thì hoàn toàn khác với mạc khải thần linh. Mạc khải công là cuộc mạc khải về Thiên Chúa và kế hoạch cứu độ của Người. Mạc […]

Read More

Tác phẩm The Crucifixion, 1758
của Pierre-Paul Prud’hon

Tân Ước và Kitô học: Các vấn nạn hiện nay

Tác giả: J. A. Fitzmyer S.J. J. A. Fitzmyer là giáo sư tại Catholic University of America, Washington. Bài viết này trích từ tạp chí Nouvelle Revue Théologique, 103(1981) 18-47; 187-208. Chúng tôi ghi ơn tạp chí đã cho phép dịch và in bài này. Cách đây vài năm, vị […]

Read More

Thánh Inhã-Đấng sáng lập Dòng Tên
(1491-1556)

Đầy sự bất an và bối rối

Tôi gọi là sự sầu khổ… tối tăm trong linh hồn, xao xuyến bề trong… sự lo lắng từ những xao động và cám dỗ khác nhau. _ Linh Thao, Các quy tắc nhận định thần loại, tuần I, # 4 _ Thánh I-nhã chú ý đặc tính bất an […]

Read More