Archive for March, 2018

Linh Thao Inhã với Phật Giáo

Linh Thao Inhã với Phật Giáo

Tác giả Aloysius Pieris, S.J. Aloysius Pieris là một linh mục Dòng Tên người Sri Lanka, hiện làm giám đốc trung tâm Tulana, nơi đối thoại kitô-phật; bài viết này đăng trong tạp chí The Way, 1989, trang 98-111: chúng tôi xin gởi đến quý độc giả để gọi là […]

Read More

Ảnh từ Internet

Tân nho – Kitô giáo Thần học bản vị hóa Việt Nam

Tác giả: Vũ Kim Chính, S.J. Nhiều nhà thần học Á Châu chủ trương lấy kinh điển văn hóa, triết học xưa làm khởi điểm cho nền bản vị hoá thần học, dù không hoàn toàn giống như vai trò Cựu Ước là sửa soạn và chuẩn bị trực tiếp […]

Read More

Ảnh từ Internet

Tình mẹ dưới góc nhìn của triết học con người

Môn học: Triết học con người Giáo sư: Phạm Trung Hưng, S.J. Học viên: Nguyễn Văn Đương, S.J. Tình mẹ tựa nguồn cảm hứng cho sự ra đời của bao tác phẩm nghệ thuật. Tình mẹ ví thể sức mạnh giúp bao người con nỗ lực vươn tới thành công. […]

Read More