Archive for January, 2018

Giải thích tín điều

Giải thích tín điều

Văn Kiện Của Ủy Ban Thần Học Quốc Tế : Văn kiện này đã do một tiểu ban của Ủy Ban Thần học Quốc tế (=UBTHQT) soạn thảo, dưới quyền hướng dẫn của Đức Cha Walter Kasper, lúc đó còn là giáo sư đại học Tubingen và nay là giám […]

Read More

Nữ ngôn sứ,  một hiện tượng lạ trong Kinh Thánh Cựu Ước

Nữ ngôn sứ, một hiện tượng lạ trong Kinh Thánh Cựu Ước

                                                                                         Môn học: Ngôn Sứ  Giáo sư: Cao Gia An, S.J. Học viên: Lê Cao Tài, S.J. Trong bối cảnh văn hóa và tôn giáo Do Thái trọng nam khinh nữ, việc xuất hiện các nữ ngôn sứ là một hiện tượng lạ. Tác giả bài viết chưng dẫn […]

Read More

Tượng Thánh Phaolô trước vương cung thánh đường Thánh Phêrô

Tự do khỏi mọi lo lắng… (CN IV-B, 1 Cr 7:32-35)

Lời Chúa 32 Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp lòng Người.33 Còn người có vợ thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng vợ,34 thế là họ bị […]

Read More

Đức Mẹ Mễ Du

Câu 39: Dường như người Công giáo thờ Đức Maria?

Người Công Giáo không thờ Đức Mẹ Maria; đúng hơn, chúng ta tôn kính Mẹ vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nên dành cho Mẹ vinh dự hàng đầu. Người Công Giáo, giống như mọi Kitô hữu, chỉ thờ một mình Thiên Chúa. Ba Điều Răn đầu tiên tập trung […]

Read More

Socrates

Tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì cả

  Môn học: Triết học Cổ Đại Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học Viên: Trần Hữu Trung, S.J. Khi nhắc tới Socrates, người ta thường nhớ tới câu nói nổi tiếng của ông: “tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì cả.” Câu nói này cần được […]

Read More

Tượng Thánh Phaolô trước vương cung thánh đường Thánh Phêrô

Hãy sống như thể… (CN III-B, 1 Cr 7:29-31)

Lời Chúa 29 Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này: thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có;30 ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như chẳng mừng vui; ai mua sắm, hãy làm […]

Read More