Archive for December, 2017

Câu 36: Đức Giêsu có thể phạm tội không?

Câu 36: Đức Giêsu có thể phạm tội không?

Không, Đức Giêsu không thể phạm tội bởi Ngài là Thiên Chúa. Về phương diện siêu nhiên, Ngài không thể phạm tội bởi phạm tội là đi ngược lại với Ý Chúa. Chỉ có một Thiên Chúa, mà Ngài là Thiên Chúa trong ba ngôi vị (Chúa Cha, Chúa Con […]

Read More

Các thánh (chương 6): các thánh tử đạo

Các thánh (chương 6): các thánh tử đạo

Tử đạo là những người có niềm tin mạnh mẽ đến nỗi dám liều mạng sống mình vì niềm tin ấy. Nguồn gốc của từ các thánh tử đạo theo ngôn ngữ Hi lạp là “chứng nhân”. Những người này làm chứng về tình yêu của họ đối với Chúa […]

Read More

Friedrich Nietzsche
(1844-1900)

Tư tưởng của Friedrich Nietzsche phá đổ hay xây dựng tôn giáo?

Học Viên: Đinh Văn Trọng, S.J. Người Hướng Dẫn: Vũ Uyên Thi, S.J. ‘Thượng Đế đã chết!’ là một câu nói rất nổi tiếng nhưng cũng rất “khó nuốt” của triết gia hiện sinh Friedrich Nietzsche. Thoạt nghe qua, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng Nietzsche là người phá […]

Read More

Câu 35: Sứ mạng của Đức Giêsu trên trần gian là gì?

Câu 35: Sứ mạng của Đức Giêsu trên trần gian là gì?

Trước hết, Đức Giêsu đến trần gian để cứu chúng ta khỏi tội lỗi nên chúng ta gọi ngài là Đấng Cứu Độ hay Đấng Cứu Thế. Là tư tế, Ngài hiến dâng chính mình Ngài trên thập giá trong hành động của tình yêu hiến tế. Ngài cũng là […]

Read More

Thư của thánh Inhã về các nguyên tắc thi hành sứ vụ

Thư của thánh Inhã về các nguyên tắc thi hành sứ vụ

Bối cảnh Khi Dòng gia tăng số lượng thành viên, cha thánh I-nhã nhận thấy dễ dàng hơn khi sai các Giêsu hữu không những đi nước ngoài  mà còn sai đến các thành phố lớn ở Châu Âu, nơi các hoàng tử đương triều đã bày tỏ mong muốn […]

Read More

Lương tâm trưởng thành theo Gaudium et Spes

Lương tâm trưởng thành theo Gaudium et Spes

Môn học: Luân lý Công giáo Giáo sư: Phạm Văn Ái, S.J. Học viên: Trương Minh Cao, S.J. Bài viết trình bày lương tâm trưởng thành và quyền tối thượng của lương tâm theo tinh thần của hiến chế Gaudium et Spes (số 16). Tác giả viết nó như một […]

Read More