Archive for October, 2017

Ảnh từ Internet

Câu 23: Tôi nên đọc bản Thánh Kinh nào?

  Người Kitô hữu Tin Lành muốn có một cuốn Thánh Kinh của Tin Lành, trong khi người Kitô hữu Công Giáo muốn có một cuốn Thánh Kinh của Công Giáo. Tục ngữ Ý nói: “traduttorre traditore,” nghĩa là “dịch giả là kẻ phản bội.” Điều này có thể hiểu […]

Read More

Thánh Inhã-Đấng sáng lập Dòng Tên
(1491-1556)

Thư về sự trưởng thành thiêng liêng

    Tóm tắt bối cảnh “Thư Về Sự Trưởng Thành Thiêng Liêng” của cha thánh I-nhã (1491-1556), Đấng sáng lập Dòng Tên         Những chỉ dẫn chung này cho các học viên đã được Cha Pedro de Ribadeneira[1] ghi chép trong cuốn sách chưa xuất bản Historia de la […]

Read More