Archive for October, 2017

Câu 26: Đức Giêsu là thần thánh hay là người phàm?

Câu 26: Đức Giêsu là thần thánh hay là người phàm?

Câu hỏi về thiên tính và nhân tính của Đức Giêsu Kitô đã từng là một trong những câu hỏi quan trọng nhất cho Kitô giáo. Do Thái giáo và Hồi giáo có thể quả quyết nhân tính của Ngài nhưng chỉ có Kitô giáo tuyên xưng thiên tính của […]

Read More

Ảnh từ Internet

Mối tương quan giữa vô thần và khoa học hiện đại

  Môn học: Triết học Tôn giáo Giáo sư: Nguyễn Ngọc Hải, C.Ss.R. Học viên: Trần Quang Huy, S.J.   Khi khoa học ngày càng phát triển thì dường như người ta càng ít coi trọng vai trò của Thượng Đế. Vậy đâu là mối tương quan giữa vô thần và […]

Read More