Archive for September, 2017

Mặc Tử
(470 - 391BC)

Thuyết kiêm ái của Mặc Tử

  Môn học: Triết học Trung Hoa Giáo sư: Vũ Minh Trí, S.J. Học viên: Nguyễn Đăng Trung, S.J.   Kiêm Ái của Mặc Tử là ‘yêu người như yêu chính bản thân mình,’ không phân biệt ranh giới. Liệu một tư tưởng như thế có khả thi hay không? Và […]

Read More

Quan niệm về hòa trong sách Luận Ngữ

Quan niệm về hòa trong sách Luận Ngữ

Môn học: Triết học Trung Hoa Giáo sư: Vũ Minh Trí, S.J. Học viên: Nguyễn Văn Nam, S.J.   Luận Ngữ vẫn được xem là một trong những tác phẩm chứa đựng những lời giảng dạy mang tính nhân văn sâu sắc. Trong số những lời giảng dạy đó, người […]

Read More

Ảnh từ Internet

Câu 21: Mạc khải là gì?

Từ ngữ “mạc khải” xuất phát từ revelare trong tiếng Latin, có nghĩa là “tiết lộ.” Tiếng Hy-lạp sử dụng từ apokalupto, (từ đó chúng ta có từ “apocalypse”) và tiếng Do Thái dùng từ galad cũng có nghĩa là “không che đậy” hay “tiết lộ.” Kéo bức màn ra […]

Read More

Tìm hiểu chữ Hòa (和) trong sách Trung Dung

Tìm hiểu chữ Hòa (和) trong sách Trung Dung

Môn học: Triết học Trung Hoa Giáo sư: Vũ Minh Trí, S.J. Học viên: Huỳnh Minh Thiện, S.J.   Sống kiếp phàm nhân, con người được đặt trong nhiều mối tương quan khác nhau: tương quan với vạn vật, với tha nhân và với Đất Trời. Trong tất cả những […]

Read More

Thánh Gioan Tông Đồ

Tìm hiểu bản văn Ga 13,31-35

Môn học: Tin Mừng Gioan Giáo sư: Nguyễn Cao Siêu, S.J. Học viên: Trần Thanh Minh. S.J. Trình thuật Ga 13,31-35 nằm trong diễn từ ly biệt của Đức Giêsu (13,31-17,26). Nội dung chính của trình thuật này nói về việc ra đi của Đức Giêsu (cc.31-33) và lệnh truyền […]

Read More