Giới thiệu tác phẩm: Ngôi Lời Trở Nên Xác Phàm: Tổng Quan về Đức Tin Công Giáo

Cuốn sách này là một nỗ lực tóm tắt những điểm thiết yếu của đức tin Công giáo cho những người không có nền tảng cao về thần học. Cuốn sách được viết riêng cho các bạn thanh thiếu niên, người trưởng thành và những ai có tâm hồn tươi trẻ.

Nội dung của cuốn sách là để giải thích càng rõ bao nhiêu có thể ý nghĩa của đức tin Kitô giáo. Các câu hỏi phản tỉnh cá nhân và thảo luận hy vọng giúp người đọc kết nối giữa niềm tin của Hội Thánh và kinh nghiệm cá nhân của mình. Các câu hỏi này là một thành phần thiết yếu trong cuốn sách và không nên bỏ qua nếu muốn nắm được “cốt lõi” của vấn đề.

Cuốn sách này có những điểm nhấn nhất định. Trên hết, cuốn sách rất quy Chúa Kitô. Bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu có thể, cuốn sách cố gắng kết nối các chủ đề khác nhau với con người của Chúa Giêsu Kitô và hiểu chúng trong mối liên hệ đến Ngài.

Thứ hai, cuốn sách đặt trọng tâm vào Kinh Thánh như một nền tảng cho đức tin đương thời. Tuy nhiên, cuốn sách này xem lời Chúa là lời sống động cho mọi lứa tuổi và mọi thế hệ. Thứ ba, cuốn sách này tìm cách xem xét nghiêm túc chiều kích lịch sử của đức tin, và cố gắng đặt Hội Thánh và các bí tích trong một viễn cảnh lịch sử.
Cuối cùng, cuốn sách cố gắng duy trì mối căng thẳng lành mạnh và sáng tạo giữa đức tin như là “niềm tin” và như là kinh nghiệm sống.

Tôi muốn cảm ơn những người đặc biệt đã giúp tôi có được tự do để viết cuốn sách này. Trước hết là Pat, vợ tôi, người đã vất vả nhiều mà không có sự giúp đỡ của tôi; tiếp đến là các con gái tôi, Christine và Caitlin, đã bỏ phần lớn các mùa hè bình thường để cho tôi có thể làm việc với cuốn sách của mình. Tôi cũng muốn cảm ơn người bạn và là đồng nghiệp của tôi, Jack Lannig, người rất tốt khi đi nghỉ mát đã để lại ngôi nhà của mình cho tôi làm việc. Tôi cảm ơn mẹ tôi, Julia, người đã sửa lỗi bản văn và sửa ngữ pháp cũng như đưa ra các ý tưởng có giá trị. Cuối cùng, tôi cảm ơn các học sinh của tôi tại Trường Trung học Chúa Ba Ngôi, các em đã dành phòng thí nghiệm để thử những ý tưởng này và các em cũng thường xuyên thách thức tôi trở thành một giáo viên giỏi hơn.
Tôi hy vọng rằng cuốn sách này có thể cung cấp cho độc giả một cái nhìn nhỏ vào một mầu nhiệm tuyệt đẹp: tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ trong Chúa Giêsu Kitô.