Archive for August, 2017

Ảnh từ Internet

Ngôi Lời Trở Nên Xác Phàm: Chương IV-Lời Thiên Chúa

THIÊN CHÚA VÀ MẶC KHẢI Chương vừa rồi chúng ta đã xem xét thực tại của ơn cứu độ, Thiên Chúa ban tình yêu tha thứ cho con người nhằm hòa giải con người với Ngài. Trong chương này chúng ta sẽ xem xét cách hiểu của Công Giáo về […]

Read More

Trực giác (intuition) trong siêu hình học của Henri Bergson

Trực giác (intuition) trong siêu hình học của Henri Bergson

Môn học: Siêu hình học Giáo sư: Vũ Uyên Thi, S.J. Học viên: Phạm Quang Khanh, S.J.    Trong cuộc sống thường ngày, con người đối diện với biết bao sự vật và thực tại khác nhau, trong đó có chính bản ngã của mình. Dầu vậy, hiểu thấu đáo […]

Read More