Archive for July, 2017

Câu 11: Tội nguyên tổ là gì?

Câu 11: Tội nguyên tổ là gì?

Trước hết, Kinh Thánh không bao giờ nói rằng Adam và Eve đã cắn một miếng táo. Trái cây mà họ đã ăn từ cây biết điều thiện và điều ác không bao giờ được xác định trong Kinh Thánh. Qua nhiều thế kỷ, các họa sĩ đã đơn thuần […]

Read More

Câu 7: Màu da hay chủng tộc của Thiên Chúa là gì?

Câu 7: Màu da hay chủng tộc của Thiên Chúa là gì?

Thiên Chúa là tinh thần tuyệt đối, Ngài không có thân xác thể lý; do đó, Ngài cũng không có chủng tộc. Chỉ thụ tạo với thân xác thể lý mới có chủng tộc. Vì thế, Thiên Chúa không trắng cũng không đen. Ngài không phải là người Châu Âu […]

Read More

Friedrich Nietzsche
(1844-1900)

Phê bình tôn giáo của Friedrich Nietzsche

Môn học: Vô Thần Tổng quát Giáo sư:  Nguyễn Ngọc Hải, C.Ss.R. Học viên:  Nguyễn Huy Quý, S.J.   Friedrich Nietzsche được nhiều người biết đến với tư tưởng Thượng Đế đã chết và niềm đam mê của ông dành cho con người tại thế. Ông yêu mến con người […]

Read More

Giá trị của kinh nghiệm

Giá trị của kinh nghiệm

Môn học: Siêu hình học Giáo sư: Nguyễn Ngọc Hải, C.Ss.R. Học viên: Trần Quang Huy, S.J.    “Kinh nghiệm” là từ ta vẫn thường gặp và thường sử dụng trong đời sống thường ngày. Tuy vậy, chẳng mấy khi ta đặt “kinh nghiệm” dưới những lăng kính khác nhau […]

Read More