Home » Tài Liệu

Tài Liệu

HỘ GIÁO

“Sách Trả Lời Về Đạo Công Giáo- 300 Câu Hỏi Thường Gặp Nhất.”


Lời giới thiệu
Câu 1. Làm sao chúng ta biết có một Thiên Chúa?
Câu 2. Thiên Chúa là nam, là nữ hay không có giới tính?
Câu 3. Tại sao Thiên Chúa Ba Ngôi không thực sự là ba chúa?
Câu 4: Tạo dựng hay tiến hóa: nghĩa là gì?
Câu 5: Nếu Thiên Chúa tốt lành, thì tại sao trên thế giới này lại có sự dữ?
Câu 6: Có phải Thiên Chúa đã tạo nên ma quỷ? Và nếu Ngài đã làm điều đó, tại sao?
Câu 7: Màu da hay chủng tộc của Thiên Chúa là gì?
Câu 8: Có phải việc Sáng tạo thực sự chỉ mất sáu ngày?
Câu 9: Phải chăng các thiên thần giành được đôi cánh của họ?

 

SỬ LIỆU

 

 
  1. Ngôn ngữ biểu trưng trong Giáo lý
  2. Các giáo sĩ Dòng Tên và công cuộc La Tinh Hoá Tiếng Việt ở thế kỷ 17-18
  3. Giáo đoàn Thanh Chiêm thời sơ khai 1623-1626

 

72 views