Triết học Tôn giáo

Ảnh từ Internet

Những nguồn gốc thần học của vô thần hiện đại

Những Nguồn Gốc Thần Học Của Vô Thần Hiện Đại[1] Môn học: Triết học Tôn giáo Giáo sư:  Nguyễn Ngọc Hải, C.Ss.R. Học viên: Nguyễn Quang Huy, S.J.   Vô thần xuất hiện là do đâu? Liệu những giải thích thần học có thể là nguyên nhân dẫn đến vô […]

Read More