Triết Học

Chí Phèo-trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy

Chí Phèo – bản tính thiện ác trong con người

Môn học: Triết học con người Giáo sư: Phạm Trung Hưng, S.J. Học viên: Nguyễn Bá Dương, S.J.   “Chí Phèo” là một tác phẩm văn học có giá trị cao về mặt nhân văn lẫn nghệ thuật, và đã được đưa vào dạy trong chương trình phổ thông trung […]

Read More

Ảnh từ Internet

Mối tương quan giữa vô thần và khoa học hiện đại

  Môn học: Triết học Tôn giáo Giáo sư: Nguyễn Ngọc Hải, C.Ss.R. Học viên: Trần Quang Huy, S.J.   Khi khoa học ngày càng phát triển thì dường như người ta càng ít coi trọng vai trò của Thượng Đế. Vậy đâu là mối tương quan giữa vô thần và […]

Read More

Mặc Tử
(470 - 391BC)

Thuyết kiêm ái của Mặc Tử

  Môn học: Triết học Trung Hoa Giáo sư: Vũ Minh Trí, S.J. Học viên: Nguyễn Đăng Trung, S.J.   Kiêm Ái của Mặc Tử là ‘yêu người như yêu chính bản thân mình,’ không phân biệt ranh giới. Liệu một tư tưởng như thế có khả thi hay không? Và […]

Read More

Quan niệm về hòa trong sách Luận Ngữ

Quan niệm về hòa trong sách Luận Ngữ

Môn học: Triết học Trung Hoa Giáo sư: Vũ Minh Trí, S.J. Học viên: Nguyễn Văn Nam, S.J.   Luận Ngữ vẫn được xem là một trong những tác phẩm chứa đựng những lời giảng dạy mang tính nhân văn sâu sắc. Trong số những lời giảng dạy đó, người […]

Read More

Tìm hiểu chữ Hòa (和) trong sách Trung Dung

Tìm hiểu chữ Hòa (和) trong sách Trung Dung

Môn học: Triết học Trung Hoa Giáo sư: Vũ Minh Trí, S.J. Học viên: Huỳnh Minh Thiện, S.J.   Sống kiếp phàm nhân, con người được đặt trong nhiều mối tương quan khác nhau: tương quan với vạn vật, với tha nhân và với Đất Trời. Trong tất cả những […]

Read More