Thần học Thực hành và Mục vụ

Đóng góp của Dòng Tên trong Công Đồng Trentô

Đóng góp của Dòng Tên trong Công Đồng Trentô

Môn học: Lịch sử Giáo hội Công giáo Giáo sư: Nguyễn Mai Kha, S.J. Học viên: Trần Thiên Kính, S.J.  Công Đồng Trentô là một trong những công đồng chung quan trọng, góp phần canh tân Giáo Hội và chống lại phong trào cải cách Tin Lành đang bùng nổ […]

Read More