Thần học Luân lý và Linh đạo

FRANCE - JULY 01:  Illustration: Euthanasia On July 1998 In France  (Photo by Francis DEMANGE/Gamma-Rapho via Getty Images)

An tử và trợ tử theo giáo huấn của Giáo Hội

Môn học: Luân lý Y-Sinh học Công giáo Giáo sư: Trần Như Ý Lan, M.D. Học viên: Nguyễn Khánh Duy, S.J. Bài viết là một nỗ lực tìm hiểu vấn đề an tử và trợ tử theo giáo huấn Giáo Hội. Tác giả cố gắng làm sáng tỏ những khác […]

Read More